Hur räknar man ut procent fram och baklänges?

Av de moment man får lära sig under matten i skolan finns det en hel del som gemene man inte använder efter att skoltiden är avslutad. Ett moment som däremot kommer till användning då och då även under vuxentiden är procentuträkning. Procent är något man kan behöva räkna ut i flera olika sammanhang både fram och baklänges. Det kan handla om att räkna ut hur mycket man ska få i semesterersättning, hur mycket man får ut vid VAB eller sådana saker. Det kan också behövas i projektsammanhang på arbetsplatsen, där det behöver räknas ut hur många % av ett projekt som ska levereras inom en tidsperiod exempelvis. Det här är helt enkelt ett matematiskt moment som alla har nytta av, och därför är det viktigt att alla vet hur man räknar ut procent.

Så här räknar man ut procent enklast

Det är väldigt enkelt att räkna ut procent när man väl vet hur det går till. Om man till exempel behöver räkna ut hur mycket 20 % av 200

1. Ta först 200/100 för att få fram 1 procent. Man får då fram att 1 procent av 200 är 2.

2. Därefter får man ta 2 x 30 för att få fram vad 30 % är. I det här fallet blir det alltså 60.

Detta går att tillämpa oavsett om man vill få fram vad exempelvis 2,5 % är eller om man vill få fram 10 %. Antingen räknar man ut det för hand, eller med hjälp av färdiga uträkningsverktyg på nätet.

Så räknar du ut procent enklast

Så räknar du ut procent baklänges

I vissa lägen kan det vara bra att kunna räkna ut procent baklänges det vill säga hur stor andel av beloppet utgör en viss %. Så här räknar du enklast ut hur mycket 20% på ett belopp är.

1. Vi använder beloppet 150 kr. Gör om det till hur mycket en procent motsvarar gen om att dela med 100, alltså flytta in en decimal två steg. 150/100 blir då 1,5.

2. Multiplicera det antal % du är ute efter, i detta fall 20, med värdet som en procent motsvarar, i detta fall 1.5. 20*1,5=30. För att göra det ännu enklare om du behöver göra operationen i huvudet så tar du 10 % i taget och adderar dem sedan. Alltså 10*1,5 + 10*1,5=30.

Just 20% av ett belopp är så mycket moms som ingår i priserna i affärer på konsumtionsvaror som kläder och elektronik. När man lägger på moms lägger man till 25 % och ska man sedan räkna baklänges så motsvarar det 20 % av priset.

Ett annat exempel är. Det kan till exempel handla om tillfällen då det ska betalas ränta, exempelvis på ett kreditköp. Det är då intressant att få veta vad summan av räntan blir. Om räntan ligger på 5 % av summan, och summan är 1000 kronor kan man enklast ta fram en procent först genom att först ta 1000/100 (flytta decimalen 2 steg på beloppet 1000 och få att 1% är 10 kr). Man får då fram att 1 % är 10 kr sedan tar du 5 gånger 10 kr och får fram 50. Summan som man betalar i ränta blir då alltså 50 kronor.

Tillfällen då procentuträkning är nödvändigt att kunna

Det finns som tidigare nämnts gott om tillfällen då man kan behöva räkna ut procenten. Exempel på sådana tillfällen kan vara när man behöver sätta nya priser vid nyår. Då kan det behövas en procentuell ökning av produkternas priser, för att följa utvecklingen i samhället. Andra exempel kan vara när man ska räkna ut moms på en vara, där momsen exempelvis har lagts till med 25 % på priset. Det kan också vara bra att kunna räkna när man ska välja spel sidor och se vad bonuserbjudanden är värda.

Uppdaterad 2020-10-28